Christopher Nolan

คริสโตเฟอร์ โนแลน (Christopher Nolan) เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสมอง ซึ่งมักไม่เป็นเชิงเส้น การเล่าเรื่อง นักเขียน-ผู้กํากับชื่อดัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการสร้างภาพยนตร์โนแลนได้เปลี่ยนจากภาพยนตร์อิสระที่มีงบประมาณต่ําไปเป็นการทํางานกับบล็อกบัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามา ในวัย 7 ขวบ โนแลนเริ่มสร้างหนังสั้น

Recently added

Tenet เทเน็ท
7.4

Tenet เทเน็ท

ดูหนัง Tenet เป็นภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นแนววิทยาศาสตร์ที่กำ […]