ป้ายกำกับ: ธฤศวรรณ กาหาวงษ์ ทั้งหมด

กรรไกร ไข่ ผ้าไหม poster เมื่อประเทศไทยกำลังที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ทำให้โรงเรียนทั้งหลายจะต้องปรับตัวกันยกใหญ่ที่จะต้องพัฒนาเด็กให้พูด เขียน อ่านภาษาอั […]