ป้ายกำกับ: ธานินทร์ แซ่คู

ป้ายกำกับ: ธานินทร์ แซ่คู

ป้ายกำกับ: ธานินทร์ แซ่คูมากมายกว่า 999 เรื่อง

ผีห่ารัตนโกสินทร์ ผีห่ารัตนโกสินทร์เป็นหนังที่สร้างจากนักศึกษาปีที่ 3 สาขาหนัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สร้างเพื่อเป็นชิ้นงานวิ […]