รุ่นพี่ ปล่อยตัวอย่างก่อนพบความหลอน

รุ่นพี่ ปล่อยตัวอย่างก่อนพบความหลอน