ถอดจิต แบบ Insidious เป็นไปได้หรือไม่

ถอดจิต แบบ Insidious เป็นไปได้หรือไม่