ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้

ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้