สตรีเหล็ก ตบโลกแตก

สตรีเหล็ก ตบโลกแตก

ตายโหง ตายเฮี้ยน

ตายโหง ตายเฮี้ยน