จะเป็นยังไงเมื่อ โลกไม่สวย แต่เราสวย

จะเป็นยังไงเมื่อ โลกไม่สวย แต่เราสวย