บุปผาอาริกาโตะ

บุปผาอาริกาโตะ

ฝากไว้ในกายเธอ

ฝากไว้ในกายเธอ