นะโม โอเค

นะโม โอเค

ตายโหง ตายเฮี้ยน

ตายโหง ตายเฮี้ยน