ป้ายกำกับ: Ang Lee

ป้ายกำกับ: Ang Lee

ป้ายกำกับ: Ang Leeมากมายกว่า 999 เรื่อง

    Billy Lynn’s Long Half Time Walk Billy Lynn’s Long Half Time Walk สงครามคือหนทางสุดท้ายในการตัดสินปัญหา การเข้าสู่สงครามหมายถึงการสูญเสียไม่ว่าจะทางใดก็ทางหน […]