ป้ายกำกับ: D Day

ป้ายกำกับ: D Day

ป้ายกำกับ: D Dayมากมายกว่า 999 เรื่อง

D Day 9 yearsago Wali Khan (Irrfan Khan) was dispatched into Karachi, Pakistan by the Chief of RAW Ashwini Rao (Nasser) to report the un […]