ป้ายกำกับ: Dawn of the Planet of the Apes

ป้ายกำกับ: Dawn of the Planet of the Apes

ป้ายกำกับ: Dawn of the Planet of the Apesมากมายกว่า 999 เรื่อง

Dawn of the Planet of the Apes มนุษย์เคยทำการทดลองไวรัสตัวนึ่งซึ้งมีผลทำให้สัตว์อย่างลิงมีวิวัฒนการที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดทำให้มีการหลบหนีจากที่กักกันของเหล่าลิง […]