ป้ายกำกับ: Gary Oldman

ป้ายกำกับ: Gary Oldman

ป้ายกำกับ: Gary Oldmanมากมายกว่า 999 เรื่อง

    The Space Between Us The Space Between Us เมื่อมนุษยชาติยังคงค้นคว้าและไฃใฝ่หาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และหนังมากมายยังจินตนาการถึงความเป็นไปของมนุษย์ที […]
    Dawn of the Planet of the Apes มนุษย์เคยทำการทดลองไวรัสตัวนึ่งซึ้งมีผลทำให้สัตว์อย่างลิงมีวิวัฒนการที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดทำให้มีการหลบหนีจากที่กักกันของเหล่าลิง […]