ป้ายกำกับ: Jean-Marc Vallée

ป้ายกำกับ: Jean-Marc Vallée

ป้ายกำกับ: Jean-Marc Valléeมากมายกว่า 999 เรื่อง

    Demolition Demolition จากความผิดหวังเขามาทักทายในชีวิต การสูญเสียที่ทำให้ทุกสิ่งในชีวิตที่สร้างมาพังทลายตรงหน้า คุณเลือกที่จะเป็นแบบไหนระหว่า […]