ป้ายกำกับ: Malala Yousafzai

ป้ายกำกับ: Malala Yousafzai

ป้ายกำกับ: Malala Yousafzaiมากมายกว่า 999 เรื่อง

    He Named Me Malala He Named Me Malala “เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเล่มกับปากกาหนึ่งด้าม เปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบ” นี่คือคำกล่าวที่จะเปลี่ยนแปล […]