ป้ายกำกับ: Money Monster

ป้ายกำกับ: Money Monster

ป้ายกำกับ: Money Monsterมากมายกว่า 999 เรื่อง

    Money Monster Money Monster การแสวงหาผลประโยชน์เป็นเรื่องของทุนนิยม ดูหนังซึ่งจะกล่าวหาความเป็นทุนนิยมอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องเท่าใดนักเพราะไม่ว่า […]