เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของ “เรา” “HOTMOVIEHD” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “คุณ” ในฐานะ “ผู้ใช้” โปรดใช้เวลาอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ ก่อนที่จะใช้บริการของเราเพื่อประโยชน์ของคุณ

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดที่โฮสต์โดยเรารวมถึงเว็บไซต์ HOTMOVIEHD ในการสมัครใช้บริการ HOTMOVIEHD ผู้ใช้รับรองว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทุกประการ ตามกฎหมายผู้ใช้ผูกพันตามเงื่อนไขนี้

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับกฎหมายไทยควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ HOTMOVIEHD นี้ โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติที่ควบคุมการเลือกใช้กฎหมายหรือความขัดแย้งของกฎหมาย และศาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ HOTMOVIEHD ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะถือว่ามีผลทันทีหลังจากดำเนินการบนเว็บไซต์ HOTMOVIEHD จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางอีเมล หรือหน้าเว็บเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการล่าสุดที่โพสต์บนเว็บไซต์