ตัวอย่างภาพยนตร์ How to Become a Tyrant

ผู้นำเผด็จการที่ต้องการได้รับและรักษาอำนาจเบ็ดเสร็จมีแผน ซีรีส์สารคดีเสียดสีนี้จะพาคุณผ่านบทเรียนจากทรราชผู้โด่งดังที่เขียนประวัติศาสตร์ ดู “How to Be a Tyrant” บน Netflix 9 กรกฎาคม เท่านั้น